Velkommen til Dønna voksenopplæring
og flyktningekontor

Flyktningkontoret er hovedansvarlig for å iverksette kommunens bosettings- og integreringsplaner i henhold til kommunestyre vedtak om bosetting av flyktninger.
Flyktningkontoret skal forvalte introduksjonsprogram til den enkelte flyktning med rett og plikt, hvor målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes/studie – og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet.

Arbeidsoppgaver

  • Ordner med bolig til flyktningene som bosettes
  • Koordinere mottak, bosetting og integrering av flyktninger i kommunen
  • Tilbyr introduksjonsordning for nyankomne flyktninger i samarbeid med Dønnas Voksenopplæring, innen tre måneder etter bosetting
  • Utbetaling av introduksjonsstønad
  • Oppfølging og veiledning av deltakere i introduksjonsprogram