Folkemøter

FOLKEMØTE PÅ BJØRN, 03.09.2015

Ca 25 personer kom på møtet. Her var flyktningene, Dønna VO, Flyktningekonsulenten, Dønna kommunes rådmann og ordfører, samt folk fra Bjørn til stede.

Flyktningkonsulenten Hanadi Abu-Taqia fortalte om hva det vil si å være en flyktning. Hun presenterte fakta rundt flyktningesituasjon i Dønna og hele verden. Hennes egen historie er noe til ettertanke for oss alle.
De ny bosatte Flyktninger var til stede, og de presenterte seg selv og sine familier.

Dønna Vos Knut Mathisen informerte om voksenopplæringens rolle i flyktningenes hverdag. Per i dag er de på skolen og lærer norsk 6 timer per dag. Når språknivået blir bedre skal skole og praksis innføres.

Flere på møtet kom med innspill og gode ideer til aktiviteter i anledning integrering.

 

 

FOLKEMØTE PÅ SOLFJELLSJØEN, 16.06.2015

Første møte med Dønnas flyktninger på Solfjellsjøen

Solfjellsjøen og omegn lokalutvalg inviterte til folkemøte tirsdag 16. juni kl. 19.00

En forsamling på ca. 50 personer besøkte det åpne folkemøtet på Solfjellsjøen. Her fikk de høre flyktningekonsulent Hanadis sterke historie om hennes flukt fra hjemlandet. Fire av de første flyktningene i Dønna 2015 presenterte seg på møtet for en lydhør forsamling. Nabokommunens Jelena Budesa og Trine Bjørnvold Heggheim delte erfaringer fra Herøys integreringsarbeid. Etter møtet fikk flyktningene en omvisning i Dønnahallen av Leonid Rødsten, som håper de vil bruke treningssenteret og delta i aktiviteter i Dønna.