NYHETER

 

En stor takk til frivilligheten i Dønna.

I anledning  frivillighetens år 2022 inviterte Dønna Voksenopplæring og flyktningetjeneste sammen med Dønna kommune til festbord med mat fra mange land(Syria, Ukraina og Norge). Det ble også servert flott musikalsk underholdning til stor begeistring. Kvelden ble startet med velkommen av flyktningekonsulent Ann Kristin Johansen. Hun og Oksana Gibadullina loset oss gjennom kveldens program.

Ann Kristin Johansen ønsker alle velkommen og loser oss gjennom programmet hele kvelden sammen med tolk Oksana Gibadulldina

 

 


Årets frivillighetspris deles ut.

 

 Ordfører Nils Jensen delte ut årets frivillighetspris til Rajko og Marit Savic for deres fantastiske bidrag i inkluderingsarbeidet av flyktninger i Dønna over mange år.  Nils Jensen minner oss alle på hvor viktig det er å ta vare på hverandre i en liten kommune.

Flere nye innbyggere og ansatte i Dønna kommune.

Rådmann Tor Henning Jørgensen gav en ekstra påskjønnelse til enhetsleder Knut Mathisen, Flyktningekonsulent Ann Kristin Johansen, Maaike Van Der Broeck og primus motor for arrangementet Miljøarbeider Jelena Budesa for det gode arbeidet som gjøres rundt flyktningene i kommunen. “Uten dere har dette ikke vært mulig“. Dette med tanke på ca 50 ukrainere over kort tid som er bosatt i Dønna kommune (Løkta, Solfjellsjøen, Skaga og Bjørn) og fått plass i skole, barnehage og voksenopplæringen.

Utdeling av gaver

Jelena Budesa og Maaike Van der Broeck deler ut julegaver til barna fra Sandnessjøen Røde Kors. Dønna Røde Kors har gitt 40000 på deling til alle flyktninger. Liv Austad påpekte at hun håpet alle fikk glede av pengene til jul.

Tilslutt fikk alle frivillige en påskjønnelse som takk for deres hjelp.

Liv Austad ønsker alle flyktninger en god jul og håper at gaven kommer godt med i førjulstida.