Bøker etter spor og nivå

Ord_Alfabetisering_for_voksne_38063
Alfabetiseringsbok nr 1

 

Ord 1 er for deltakere som skal lære å lese og skrive 

I den nye utgaven er det flere samtalebilder, flere lytteord og mer lesetekst. Ord 1. Tekstbokainneholder et bokstavprogram med systematisk presentasjon av bokstaver og stavelser. Alle bokstavpresentasjonene starter med et samtalebilde som er en viktig forberedelse til avkodingsarbeidet. Lesetekstene i siste del ligger nær talespråket og er skrevet i sjangrer som deltakerne møter i hverdagen. Spor 1

(kilde: cappelendamm.no)

 

Ord_Alfabetisering_for_voksne_38484
Tekstbok til alfabetisering

Ord 2 er for deltakere som har knekket lesekoden
Ord 2 er utviklet for deltakere som trenger mer leseøving og tekstkunnskap. Deltakerne skal også utvide ordforrådet sitt. Det er fokusert på situasjoner som deltakere kan kjenne seg igjen i, innenfor emner som mat, klær, skole og helse. I Ord 2 er det ulike typer tekster som dialoger, korte fortellinger, faktatekster, autentiske tekster, litterære tekster og leseøvingstekster. Boka bygger på det muntlige og skriftlige arbeidet i Ord 1, men er ikke en forutsetning for å bruke Ord 2.(Cappelendamm.no) Spor 1

 

Hei_A1_og_A2_44121
En helt ny bok på A1- nivå som gir muligheter for differensieringi klassen.

Tekstbok

Tekstboka, med tilhørende digital bok, er enkel å bruke. Det er en bok som deltakerne kan forstå og bruke på egen hånd. Boka inneholder kun fortellende tekster og dialoger. Både de fortellende tekstene og dialogene kan brukes som utgangspunkt for å snakke om personene i boka, og til muntlig produksjon om seg selv.

Tekstboka har 15 leksjoner, og i hver leksjon blir vokabular innenfor et tema introdusert og bygd ut. Tekstene får god støtte av bilder. Bildene kan brukes før lesing, under lesing og etter lesing. Gjennom lyden i den digitale boka blir tekstene kjent for alle, også for deltakere med så svake leseferdigheter at det er vanskelig å oppfatte innhold og sammenheng i tekster.

Ny lærebok på A1-nivå med muligheter for differensiering.Spor 1 og 2

 

Herborvi1og2_12815
Brukes på deltagere med litt skolegang fra hjemland.

 

Her bor vi 1 og 2 er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Innholdet kretser rundt det lille samfunnet Furulia, og vi følger beboerne i deres daglige gjøremål og opplevelser. Læreverket inviterer til mye muntlig aktivitet om temaer som engasjerer(cappelendamm.no).spor 1 og 2

 

Pa_vei_2012_26644
For deltagere med grunnskoleutdanning og høyere fra hjemland.

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

På vei gir en systematisk og trinnvis innføring i norsk vokabular og språkstruktur og formidler nyttig samfunnsinformasjon. På vei dekker målene i den nye læreplanen.(cappelendamm.no)Spor 2 og 3

http://pavei-oppgaver.cappelendamm.no/

 

Stein_pa_stein_2014_37478
Nivå B1 og en oppfølger til På Vei og Her bor vi 2