Portefølje

2003 – 2015: Flyktninger,arbeidsinnvandrere og ”rett og plikt”- deltagere

2007 – 2009: Helgelandssykehuset – norsk og samfunnskunnskap fra A1 – C1/2(Høyere nivå), samt integrering av gruppen på ca 25 personer – legespesialister med familie.

2009 – 2012: Herøy kommune – Norsk og samfunnskunnskap – flyktninger, arbeidsinnvandrere og ”rett og plikt” – deltagere.

2010 – 2012: Helgelandssykehuset – opplæring med legespesialister samt integrering.

2010 – 2012:Nettbasert Helsenorsk A2 – B1/B2 til leger og sykepleiere.

2010 – 2015: Bergenstesten i samarbeid med FU(lydbildeundervisning til hele Nordland) Høyere nivå B2- C1

2010 – 2013: Periodisk norskopplæring – legespesialister via lydbilde og nettkurs til Polen, Litauen og Bulgaria – før ankomst Helgelandssykehuset Mosjøen/Sandnessjøen

2011 – 2012: Arbeidsinnvandrere fra Marin Harvest – Kombinasjon nettbasert og undervisning(Min Vei)

2012- BKA kurs mot bedriften Nova Sea Lovund

2014 -2015: Lurøy kommune – norsk og samfunnskunnskap til arbeidsinnvandrere og ”rett og plikt” deltagere. Kombinasjon av nettkurs, undervisning og lydbilde.

2013: BKA – via RKK – Omsorgssenteret i Herøy – Fokus på digital kompetanse i jobbsammenheng og trivsel på jobben – ble ”trivselsagenter”

2013 – 2014: BKA – I renhold. Alle fikk bestått som ”Fagrenholdere”

2014: Lydbildeopplæring i nivå A1 til Portugal- lege Mo I Rana.

2014: BKA – Livsgledetema på Dønna omsorgssenter med fokus på digital kompetanse

2014: BKA- Barnehageassistenter i Dønna kommune

2015: Flyktninger fra Syria og Eritrea.(20 stk)

2016: Flyktninger fra Syria,Eritrea, Sudan og Libya( intro og basisundervisning)

2016: Grunnskole for voksne, basis, intro – språk og arbeidspraksis.

2017: Grunnskole for voksne, basis, intro – språk og arbeidspraksis og Min vei(online) deltagere fra flere steder i Norge.

Vi planlegger BKA/ Nytt navn nå: Kompetansepluss arbeid- kurs  2017 og 2018.